Community platform


online gereedschap voor contact, samenwerking en diensten
 

Wikiwijk is een geavanceerd online platform dat mensen in staat stelt gezamenlijk via internet zaken te regelen voor het dagelijks functioneren en eigen woonomgeving. Met community-gereedschap zoals gedeelde agenda en kalender, taken en activiteiten, marktplaats en gedeelde media in openbare of besloten groepen. Een concept dat de steeds belangrijker wordende samenwerking tussen burgers, vrijwilligers en professionals optimaal ondersteunt. 

Wikiwijk functioneert niet alleen als community-omgeving maar ook als koppel-platform waarop andere applicaties, bijvoorbeeld op het gebied van zorg, kunnen worden aangesloten. De architectuur van Wikiwijk is open (open source) zodat nieuwe componenten ook door derden kunnen worden ontwikkeld en koppelingen met domotica-toepassingen en ehealth-omgevingen mogelijk zijn.


Wikiwijk is ontwikkeld door Eerste Verdieping en in een aantal Slimme Zorg Noord Brabant projecten doorontwikkeld tot een volwaardig community-platform. In samenwerking met o.a. gemeente Tilburg, Iris West-Brabant en burgerinitiatief Son en Breugel Verbindt.
 

Doorontwikkeling van Wikiwijk vindt ondermeer plaats binnen het Samen Beter netwerk.

_____________________________________________________________________________________________________


Internationale projecten

Binnen het Europese SocialCare project (2015-2017) is Wikiwijk ingezet als basisplatform voor het testen en implementeren van nieuwe sensortechnologiëen voor ouderenzorg in een sociale omgeving. Eerste Verdieping werkte hierin onder meer samen met Stichting Ouderenfonds, ATOS Worldline Spanje en Johanniter International Brussel. 

Binnen het Europese AAL MI-Tale project (2017-2018) wordt de Wikiwijk technologie gebruikt voor de ontwikkeling van een spel voor mensen met geheugenproblematiek op basis van de beproefde Böhm-methodiek. Eerste Verdieping werkt hierin onder meer samen met Stichting Ouderenfonds, ENPP Oostenrijk en Zorgboerderijen Zuid Nederland. 

_____________________________________________________________________________________________________
 

Voorbeelden van Wikiwijk toepassingen


Community - SonenBreugelVerbindt
Game community - MI-Tale

Vragen?
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Te identificeren tekst CAPTCHA verversen CAPTCHA verversen